Adatvédelmi irányelvek

Jelen Adatvédelmi irányelvek célja, hogy az eskuvonk.hu (továbbiakban Weboldal) felhasználói által, az oldal használata során megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

1. Az adatkezelő adatai:

A szolgáltató neve: Rátz András, egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 9028 Győr, Sági út 29
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info(k.u.k.a.c)eskuvonk.hu
Nyilvántartási száma: 50690785
Adószáma: 67746084-1-28

2. A személyes adatok, az adatkezelés célja és jogalapja

2.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az Adatkezelő személyes beazonosíthatóság nélkül rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Továbbá a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

2.2. Regisztráció

A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban az e-mail címét, az érintett jelszavának hash kódját, saját és vőlegénye/menyasszonya nevét, az esküvője dátumát, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét, továbbá amennyiben Facebook vagy Google segítségével történt a regisztráció egy egyedi azonosítót kezeli. Az oldal használata során lehetősége van felvinni vendégei nevét és elérhetőségeit, valamint szolgáltatói nevét, céges adatokat, szerződések, feljegyzések fotóját megadni, viszont az Eskuvonk.hu ezen adatokat nem kezeli és nem használja fel, harmadik személynek nem adja ki. Az adatok tárolásának jogalapja a regisztrációval létrejövő szerződés teljesítése a regisztráló pár és a Weboldal között. A felhasználó személyes menüjének / felhasználói fiókjának törlése esetén a direkt marketing célú megkeresések beállításai is törlésre kerülnek.

2.3 Vendégek regisztrációja

A Weboldalon lehetőséget biztosít, hogy a pártól meghívót kapó felhasználók (Vendégek) az oldalon keresztül adatokat rögzítsenek. Ezen adatok a vendég neve, telefonszáma, e-mail címe, részvételi szándéka és esetleges allergiája. A rögzített adatok nem nyilvánosak és a felhasználók kifejezetten azzal a szándékkal rögzítik, hogy az Adatkezelő azokat a pár számára megjelenítse. Az adatok tárolásának jogalapja a vendégek önkéntes hozzájárulása.

2.4. Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetben. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után 30 napon belül törli, amennyiben más jogalap nem áll fenn az adatok megőrzésére.

3. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat határozatlan ideig, de mimimum a szerződésben meghatározott időpontig, mely alapesetben a házasság időpontja vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő a Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az Adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

4. Cookie-k

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a Felhasználó számítógépére automatikusan munkamenet cookie-k (session cookie) elhelyezésére kerül sor. A Weboldalra történő belépéskor erre a tényre, a képernyő alján, figyelmeztető üzenetet jelenik meg. A cookie-k elhelyezésének megtörténtéről Ön a Weboldal használata során nem kap további értesítést.

5. Anonim adatok

A Weboldal a használata során különböző technológiákat, mint követőkódok, remarketing címkék, pixelek használ. Ezen technológiák alapjait harmadik fél szolgáltatja. A követőkódok a Google és Facebook cégek szolgáltatják. A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook vagy Google platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését. Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

6. Az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati lépéseink

A Weboldal számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az eskuvonk.hu oldalon kiemelt fontosságúként kezeljük az adatvédelmet, és jelentős erőfeszítéseket teszünk az oldal által gyűjtött információk biztonságos tárolására. Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében a kommunikáció során SSL titkosítást használunk (Cert kiállító: Let's Encrypt).
Az oldal támadás elleni védelme érdekében különböző biztonsági algoritmusokat alkalmazunk, hogy ú.n. "brute force" és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.
Az oldal adatbázisaiban a felhasználók jelszavait hash formában tároljuk, így nem olvashatóak külső fél számára.

7. Jogorvoslati jogok

7.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a honlap Adataim menüpontjában, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt és feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

7.2. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte. Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.3. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infotörvény alapján:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu